Personal

Christer Hägglund

Christer är företagets VD och majoritetsägare. Arbetar för det mesta som konsult inom mekanisk konstruktion. Med bred erfarenhet sedan 20 år tillbaka hjälper Christer våra kunder på plats eller på eget kontor. Arbetar för närvarande i uppdrag för Valmet AB.

Christer är även huvudansvarig för fotografering och innehar presskort utfärdat av Unionen. Ingår i redaktionen på DriftZone, Sveriges snabbast växande sida om motorsporten drifting. Fotointresset syns också genom ett engagemang i Sundsvalls Fotoklubb, där Christer sedan 2015 är ordförande.

Inköp och strategiska beslut för webbutikerna ligger honom också varmt om hjärtat.

Mer information om Christer hittar du i profilen på Linkedin.

Christer når du på christer.hagglund snabel a nolema.se

Christer, fotograferar porträtt, höghöjd, bilar och annat


Marie Holmberg

Marie arbetar främst med webbutikerna och fotografering. Hon ansvarar dessutom för löner och andra personalfrågor och sköter företagets övriga administration. Marie har en bakgrund inom administration med anställning på Elkapsling AB och konsultuppdrag på Scania CV AB i Södertälje.

Om du ringer eller skickar e-post till våra butiker är det oftast Marie du har kontakt med.

På sin fritid föder Marie upp sibiriska katter och är engagerad i avelsfrågor för rasen inom rasorganisationen Sällskapet Sibirisk Katt.

Marie når du på marie.holmberg snabel a fotofyndet.se

Marie Holmberg
Marie arbetar med webbutikerna, adminstration, fotografering, mm

Sven-Evert Hägglund

Sven-Evert är Nolemas ekonom och sköter om bokföring, bokslut och årsredovisningar. Han är dessutom ordförande i Nolema AB:s styrelse och arbetar på eget kontor i Ånge. Sven-Evert har en bakgrund som yrkeslärare och inom räddningstjänsten och är förutom sitt engagemang i Nolema i stort sett pensionär. Tidigare ansvarade han för framställning av utrymnings- och insatsplaner för våra kunder.

Sven-Evert är sedan många år engagerad i föreningslivet, bland annat i Ånge Flygklubb, där han har varit kassör i över 40 år, i Borgsjö Hembygdsförening och i HSB brf Lyran.

Sven-Evert når du på sven-evert.hagglund snabel a nolema.se

Sven-Evert Hägglund
Sven-Evert arbetar med ekonomi

Leo Holmberg

Leo är med sina 13 år vår yngste medarbetare. Leo sköter till vardags överlämningen av vår utgående post till Postens kontor. Leo arbetar även med fotografering av motorsport, bland annat för DriftZone.

Förutom sina insatser för familjeföretaget så går Leo i grundskolan och funderar på att läsa till veterinär.

Leo
Leo arbetar med leveranser och fotograferar motorsport

Förutom vår egen personal har vi nära samarbeten med branschkollegor som vi anlitar när vi behöver mer resurser i vissa projekt.

OBS! Försäljning via e-post eller telefon UNDANBEDES bestämt!