Utrymningsplaner

Tidigare erbjöd vi tjänsten att skapa utrymningsplaner för lokaler hos företag, kommuner och organisationer. Tyvärr har vi inte längre möjlighet att erbjuda denna tjänst utan vi rekommenderar er att kontakta någon av våra branschkollegor.

Om vi tidigare gjort utrymningsplaner för er så finns det god chans att ritningsmaterialet som skapades då går att återanvända. Kontakta oss för en prisuppgift på sådant ritningsmaterial.

Skicka din fråga till sven-evert.hagglund snabel a nolema.se

utrymningsplan