Om företaget

Nolema AB är ett familjeföretag. Det ägs idag av fyra familjemedlemmar där Christer Hägglund är majoritetsägare. Nolema AB bildades i halvårsskiftet 2007 när Bild & IT Design Ånge, en enskild firma som varit verksam sedan 2001, ombildades till aktiebolag och ägarskapet delades upp i familjen. Denna ombildning är också orsaken till att vi på vissa ställen anger att en verksamhet pågått sedan 2001, trots att Nolema AB bildades 2007.

Logo_Nolema2

Styrelse och ledning:

Styrelsens ordförande: Sven-Evert Hägglund
Ledamot: Christer Hägglund
Suppleant: Leo Holmberg

VD: Christer Hägglund

Verksamheter

Bedriva konsultverksamhet inom konstruktion, framställa insats- och utrymningsplaner, fotografering.
Detaljhandel, grossistverksamhet, import och export av fotoutrustning, datorer, datordelar, hemelektronik och växter. Personaluthyrning. Maskinuthyrning. Handel med värdepapper och fast egendom, samt all därmed förenlig verksamhet.

Nolema AB bedriver idag verksamheterna konsulttjänster inom mekanisk konstruktion, e-handel och fotografering. Mekanisk konstruktion på konsultbasis bedrivs i allmänhet på plats hos kunden. Mångårig erfarenhet inom området. E-handeln bedrivs genom webplatserna Fotofyndet.se och BatteriCentrum.se, samt genom stora nationella och internationella onlinemarknadsplatser. Fotografering sker i hemmastudio, ute på plats hos kunden eller där denne önskar.

Se mer information om våra verksamheter på respektive sida.

Ekonomi och trygghet

Nolema AB är ett svenskt aktiebolag. För aktiebolag regleras redovisning och förvaltning av Aktiebolagslagen 2005:551  Vi har en revisor som bland annat kontrollerar att vårt aktiekapital vid varje tillfälle är oförbrukat, att vår redovisning och förvaltning sker enligt gällande bestämmelser och god sed samt att årsredovisning enligt gällande bestämmelser upprättas och registreras. Vår revisor är EY (f.d. Ernst & Young) i Sundsvall.

Både BatteriCentrum och Fotofyndet är oberoende av varandra certifierade och kontrollerade av Certifierad E-handel.  Vi har kreditvärdighet AA enligt Soliditet. Informationen om kreditrating som visas på våra hemsidor uppdateras dagligen.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Vi är självklart registrerade för moms, godkända för F-skatt och registrerade som arbetsgivare (extern länk).

Miljö

Arbetet med att förbättra vår miljö är viktigt, idag viktigare än någonsin. Speciellt för våra kommande generationer och deras möjligheter att överleva. Att ta hand om uttjänta elektriska apparater och batterier är en del av miljöarbetet och detta regleras i förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.  Enligt denna är vi som importör skyldiga att ta vårt producentansvar. Det har vi löst genom att vara medlemmar i Elkretsen som tar hand om våra återvunna produkter, rapporterar till Naturvårdsverket och står för vår finansiella garanti. Se våra certifikat för elektronik och batterier ovan. Elkretsen bildades 2001 för att ta hand om elektronik som satts på den svenska marknaden, och ägs av ett antal branschföreningar inom bland annat elektronik, bygg och leksaker.

Vi rapporterar vår import och förbrukning av förpackningsmateriel till fti, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, samt betalar lagstadgade avgifter till dem. Se vårt certifikat från FTI ovan.

Förutom dessa åtgärder bedriver vi ett aktivt miljöarbete där företagets egna transporter sker med bränslesnåla fordon som använder oljor och andra vätskor med minsta möjliga miljöpåverkan och vi väljer miljövänliga transporter för våra leveranser där så är möjligt.

För vår arbetsmiljö verkar vi genom ergonomiskt riktiga möbler och arbetsredskap, samt genomtänkta flöden för in- och utleveranser.

Miljöansvarig är Christer Hägglund

Kvalitet

Kvalitet – en varas eller tjänsts kvalitet definieras som dess förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar

Arbetet inom Nolema AB skall därför eftersträva att:

  • verka för att våra varor och tjänster i varje punkt skall uppfylla eller överträffa kundens förväntningar, gällande bland annat innehåll, leveranstid och pris
  • alla medarbetare skall deltaga i kvalitetsarbetet och förstå och känna delaktighet i detsamma
  • varje kund genom en löpande kommunikation på ett naturligt och öppet sätt skall ges tillfälle att yttra åsikter och förslag till förbättringar
  • vara en partner att skapa ett långsiktigt samarbete med, för att på så sätt tillfredsställa allas behov
  • uppfattas som ett företag med hög servicenivå
  • kännetecknas av god kännedom av lagar, regler och förordningar
  • där sådana finns arbeta efter vedertagna normer och standarder
  • göra varje projekt till en referens inför kommande arbete

Kvalitetsansvarig är Christer Hägglund