Personuppgiftspolicy

Vem gäller denna information?

Informationen gäller dig som är kund hos Nolema AB, dock ej kunder i våra webbutiker Fotofyndet och BatteriCentrum. För dessa verksamheter hänvisar vi till respektive hemsida för information om personuppgifter.

Information om dig

Nolema AB lagrar all information som du delar med dig av hos oss. Dessutom sparas sk cookies på din dator, för att du ska kunna använda våra tjänster på bästa sätt. Du kan förhindra att dessa cookies sparas, men då kan det hända att du inte kan utnyttja alla funktioner på vår webplats.

Information om våra kunder är viktigt för vår verksamhet, och informationen behandlas därefter. Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig information om dig om kund, utan den används endast i vår egen verksamhet.

Vi använder Google Analytics för att utvärdera trafik och köp på vår webplats. Viss anonym information om dig kan därför sparas i Google Analytics-systemet.

Personuppgiftspolicy

Vilken information lagrar vi om dig?

I Kundregistret:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-post

Väljer du att bli kund hos oss ingår vi ett avtal som ger oss rätt att spara dessa uppgifter.

I Fakturaregistret

 • Kundnummer
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post (observera att både leveransadress och fakturaadress kan finnas)
 • Betalreferens
 • Köpta varor
 • Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

Uppgifterna sparas med stöd av lagkrav i gällande bokföringslagstiftning.

 

Rättigheter för dig som kund

Som kund hos oss har du rätt:

 • att få registerutdrag
 • att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
 • att få bli bortglömd / raderad
 • till dataportabilitet
 • att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse
 • att återkalla sitt samtycke för behandling av uppgifter om ni använder samtycke som behandlingsgrund
 • att inge eventuella klagomål angående behandling av sina personuppgifter till Datainspektionen